Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht in een commissie die (meestal) bestaat uit oud-bestuurders, die het huidige bestuur controleren en raad geven. Ze houden toezicht op het bestuur en de vereniging en zorgen voor continuïteit binnen de vereniging. Hieronder kan je vinden hoe je kan solliciteren voor de RvT.

Sollicitatieprocedure RvT
De procedure voor de 'sollicitatie' / kenbaar maken van interesse voor een functie ziet er als volgt uit.

Personen kunnen de Raad van Toezicht (RvT) benaderen via de mail (educa@hu.nl), of via telefoonnummers van de leden van de RvT met het gehoor interesse te hebben in de functie als RvT'er.

De RvT kan personen benaderen.

Uit deze benadering kunnen koffiegesprekjes plaatsvinden.

Beide partijen (De RvT unaniem, en de kandidaat) gaan akkoord met het voorgedragen worden als RvT'er met een termijn van 2 jaar.

De ALV stemt over de voorgedragen RvT'er.