Kascommissie

Kascommissie

De kascommissie is de commissie die het werk van de penningmeester controleert en die hem of haar advies geeft. Zij helpen de penningmeester bij vragen, controleren de begroting en de jaarrekening en doen hierover ook een advies uitbrengen naar de ALV wanneer er over deze stukken gestemd wordt.


Interesse? Stuur een mailtje naar educa@hu.nl