Sollicitatieprocedure RvT
De procedure voor de 'sollicitatie' / kenbaar maken van interesse voor
een functie ziet er als volgt uit.

Personen kunnen de Raad van Toezicht (RvT) benaderen via de mail, of via
telefoonnummers van de leden van de RvT met het gehoor interesse te
hebben in de functie als RvT'er.

De RvT kan personen benaderen.

Uit deze benadering kunnen koffiegesprekjes plaatsvinden.

Beide partijen ( De RvT unaniem, en de kandidaat) gaan akkoord met het
voorgedragen worden als RvT'er met een termijn van 2 jaar.