Uitschrijven

Hieronder tref je de informatie omtrent je uitschrijving als lid (Art: 5. Lid 6).

Ingekorte toelichting

Wil je je uitschrijven bij de grootste studievereniging voor toekomstige onderwijzers in Utrecht? Dat vinden we heel jammer, maar dat doe je zo.

Stuur een mail naar het bestuur (Educa@hu.nl) met daarin je volledige naam en geboortedatum. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk een bevestiging van je uitschrijving, of wordt er samen met jou als lid gekeken naar de statuten.

 

Statutaire toelichting

De statuten der s.v. Educa (hierna te noemen de statuten) spreken van een wettelijk opzegtermijn van 4 weken welke plaats vindt tegen het einde van het boekjaar (Art: 5. Lid 2.). Het boekjaar eindigt wanneer de jaarwisseling plaatsvindt. Uitschrijving in de maand december is daarom statutair, zonder inachtneming van een opzegging door de vereniging (Art: 5. Lid 3.), niet mogelijk.