Vertrouwenspersoon

Ervaar je problemen of voel je je niet op je gemak binnen de vereniging, betreffende leraren of ergens anders binnen het instituut?

Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van de vereniging.

Zij kan jou helpen met je problemen en je indien nodig doorverwijzen naar de geschikte personen.

 

Vertrouwenspersoon

Dilara Damla Bagci

Email: dilara.bagci@student.hu.nl

Telefoonnummer: +31 614055613

 

Voor meer informatie betreffende vertrouwenspersonen binnen de Hogeschool Utrecht zie:  https://www.hu.nl/begeleiding-en-hulp